تیام فراز پارسیان‎امروزه طراحي ساختمانها تبديل به نوعي هنر آميخته به تكنولوژي گرديده است. طرحهاي معماري كه امروزه در نقاط مختلف جهان براي ساختمانها مورد استفاده قرار مي گيرد ، با بهره گيري از خلاقيتهاي هنري و تكنولوژي روز همراه با استفاده از مصالح جديد صنعتي با قابليتها ي زياد در شكل پذيري ،سبكي وزن ، كيفيت بالا با طول عمر زياد مي باشد.

وب سایتهای غرفه 24

مختصری درباره تیام فراز پارسیان‎

تیام فراز پارسیان‎


امروزه طراحي ساختمانها تبديل به نوعي هنر آميخته به تكنولوژي گرديده است. طرحهاي معماري كه امروزه در نقاط مختلف جهان براي ساختمانها مورد استفاده قرار مي گيرد ، با بهره گيري از خلاقيتهاي هنري و تكنولوژي روز همراه با استفاده از مصالح جديد صنعتي با قابليتها ي زياد در شكل پذيري ،سبكي وزن ، كيفيت بالا با طول عمر زياد مي باشد.

ادامه...

محصولات جدیدمحصولات پربازدید